مدیریت آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت

دبیرستان نمونه دولتی امام جعفرصادق (ع)

سبحگاه مشترك با حضور سردار فضلي

            

 

               

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۸۸ساعت 11:0  توسط علی یعقوبی  | 

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس پیش ریاضی

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس پیش ریاضی در يك نگاه 

۱- بختیاری ارگسی فرهاد

۲- میثم قمی

۳- مسعود احمدی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 12:18  توسط علی یعقوبی  | 

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس پیش تجربی

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس پیش تجربی در يك نگاه 

۱- لطفیان رضا

۲- بیات حمید

۳- علی پورنظری


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 12:15  توسط علی یعقوبی  | 

نتايج امتحانات نوبت اول سوم ریاضی

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس سوم ریاضی در يك نگاه 

۱- محمد رضا دبیر زاده

۲- محسن رنجبر

۳- محمد اصانلو


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 12:11  توسط علی یعقوبی  | 

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس سوم تجربی

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس سوم تجربی در يك نگاه 

۱- مرتضی اسماعیلی

۲- موسی قنبری

۳- محمد بخشی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 12:8  توسط علی یعقوبی  | 

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس دوم ریاضی

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس دوم ریاضی در يك نگاه 

۱- یوسف محمد زاده                                  

                 

۲- امید امینیان                                        

 

۳- مصطفی سلیقه دوست                         


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 12:2  توسط علی یعقوبی  | 

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس دوم تجربی

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس دوم تجربی در يك نگاه 

۱- سعید بخشی

۲- زکریا بامری

۳-رضا حسنی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 11:57  توسط علی یعقوبی  | 

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس اول فرزانگان

نتايج امتحانات نوبت اول كلاس اول فرزانگان در يك نگاه 

۱- مظفر اباذری

۲- مهدی دانش طلب

۳- رضا خراسانی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 11:49  توسط علی یعقوبی  | 

نتایج امتحانات نوبت اول کلاس اول پیشتازان

نتایج امتحانات نوبت اول  کلاس اول پیشتازان  در یک نگاه

نفر اول: جاوید یزدانی

نفر دوم: حسین جهانگیر

نفرسوم: امیر حسین مشهدی تقی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 11:39  توسط علی یعقوبی  |